bootstrap responsive templates

Grunnleggende nivåer

Instinct(RATI)

1 rotte, 1 minutt

Dette er et valgfritt nivå.
Tid: 1 minutt
1 rotte, 1 tom tube, 1 litter tube
: Finne rotten

*litter = Tiss og bæsj fra levende rotter.

Novice(RATN)

1 rotte, 2 minutter

Tid: 2 minutter
Kvalifisering: 3 napp fra 1 eller flere dommere
1 rotte, 1 tom tube, 1 litter tube
: Klatre på høyballe, gå gjennom rett tunnel, finn rotten.
Krever: Ingen tittel

Open(RATO)

2 rotter, 2.30 minutter

Tid: 2 minutter og 30 sekunder
Kvalifisering: 3 napp fra 1 eller flere dommere
2 rotter, 1 tom tube, 2 litter tuber
Minst en rotte tube er hevet fra bakkenivå.

: Klatre på høyballe, gå gjennom tunnel med 1 sving, finn rottene.
Krever: Novice tittel(RATN)

Senior(RATS)

4 rotter,3.30 minutter

Tid: 3 minutter og 30 sekunder
Kvalifisering: 3 napp fra 1 eller flere dommere
4 rotter, 1 tom tube, 3 litter tuber
Alle tuber kan være hevet eller på bakkenivå, evt en kombinasjon.

: Klatre på høyballe, gå gjennom en 2-3 svings tunnel, finn rottene.
Krever: Open tittel(RATO)

Master(RATM)

1-5 rotter, 4.30 minutter

Tid: 4 minutter og 30 sekunder
Kvalifisering: 5 napp fra 2 eller flere dommere
1-5 rotter, 3-7 litter tuber
Alle tuber kan være hevet eller på bakkenivå, evt en kombinasjon

: Klatre på høyball, gå gjennom en 2-5 svings tunnel, finn rottene, og fortell dommeren når du mener ringen er tom for rotter.
Krever: Senior tittel(RATS)

FOLLOW US